photos
Schodennik HarkС–vskogo Maidan. Vistavka LeonС–da LOGVYNENKO
February 17, 2016

Dyakuyu vsС–m, hto priyshov on vistavku, stvorenu Agency "Рris" for moС—mi znС–mkami th book "Reporting mС–zh storС–nkami schodennika". Vistavka trivatime to 29 in Dire HarkС–vskomu oblasne tsentrС– culture i Mistetstvo on PushkС–nskС–y, 62.

L.Logvinenko