blog
Hto pozbavlyaС Kharkiv chances of rozvitok?
June 13, 2015
267
Share:
Hto pozbavlyaС Kharkiv chance stavati mС–stom-lС–derom, global mС–stom in perspektivС–? MС–stom, yak staС vazhlivim gravtsem for mezhami regС–onalnoС— Areni Cudi coming С–nvestori de rozvivayutsya zalishayutsya i (!) Talent.
Tsogo not vС–dbuvatimetsya, Pokey did not bude zabezpecheno kС–lka Basic speeches.
One s naygolovnС–shih - BEZPEKA meshkantsС–v that guests mista. In Сvropeyskomu rozvinenomu mС–stС–, mС–stС– Yakimov Kharkiv pragne article, bezpechno toil pochuvatis
OAO All: Square od statС–, natsС–onalnostС– that polС–tichnih poglyadС–v.
NС–chnС– podС–С— 11 chervnya scho vzhe otrimali NAME "Kharkiv rС–znya" on sorry Je chergovim svС–dchennyam about nespromozhnС–st Taku BEZPEKA zabezpechiti. Activity fokusuvannya on mС–zhnatsС–onalnomu konflС–ktС– yak pershoprichinС– podС–y, Yea,
factuality:
a) sproboyu znyati s Statement of vС–dpovС–dalnС–st organС–zatsС–ynu nespromozhnС–st
zabezpechiti BEZPEKA mС–styan that vС–dsutnС–st polС–tichnoС— SEALY (here vzhe not about the will of the mova) tse zrobiti;
10914818_10205680539040956_8247148624198935029_o.jpg
Вікторія ЧЕРЕВКО

Translated by Google Translate API. Read original full text in Russian.

read also